Velkommen til Blixen Klub Gentofte – Mandag

Et socialt fællesskab for kvinder +60 år

Fællesskab, inspiration og netværk

Blixen Klub Gentofte – Mandag blev etableret i efteråret 2018, da ventelisten til at komme ind i klubben var blevet af en anselig størrelse og Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte vurderede, at der var grundlag for at danne en ny klub.

Blixen Klub Gentofte – Mandag mødes hver mandag til forskellige former for samvær og tæller i dag omkring 130 medlemmer.

Klubben ledes af en Bestyrelse, som sammensætter årets program med input fra medlemmerne, der ved samtalecafe’er et par gange om året bliver bedt om at tilkendegive deres ønsker til aktiviteter.

Ud over en bestyrelsen findes blandt medlemmerne nogle damer, som påtager sig at stå for forplejningen til møderne. Denne opgave går på skift blandt medlemmerne.

Idet vores motto er: ‘Man skal yde for at nyde’. Dog mangler der pt. nogle aktive damer.

Der indkaldes til møderne en uge før afholdelse via tilmeldingssystemet NemTilmeld. Der kan deltage op til 60-65 personer i møderne. Der etableres en venteliste, såfremt der er overtegning til et møde.

Der er pt. lukket for tilgang af medlemmer. Det er muligt at melde sig til en interesse-liste. Dette kan du gøre på knappen til højre.

Fra marts 2023 bliver der et obligatorisk medlemskab på 200 kr., som vil blive opkrævet via NemTilmeld. Det skal sikre, at vi er og forbliver en aktiv klub. Samtidig gør det muligt for Byens Hus, at sikre Blixen Klub Gentofte – Mandag lokaler til de ugentlige møder.

Byens Hus, Hellerupvej 24, 2900 Hellerup

“Man bør aldrig vise andre halvgjort arbejde. Man risikerer at blive rost, og det er meget distraherende.” – Karen Blixen

Bestyrelse

Et hold aktive, frivillige damer har taget førertrøjen på og sat det praktiske i system. De sørger for aftalerne med interessante foredragsholdere og finder spændende udflugtsmål. Udsendelse af invitationer til arrangementerne og økonomisiden af klubbens drift klarer de også.

"Kaffe, I henhold til danske kvinder, er for kroppen lige så væsentlig som Guds ord er for sjælen." - Isak Dinesen

Forplejnings-grupper

Medlemmer i forplejningsgrupperne gør på skift klar til møderne, dvs. sørger for stole, kaffe og lidt lækkert at spise. Oprydningen deltager alle i.

Der er ikke angivet noget sted